Zawiadomienie-sprostowanie

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/16/2018 – SPROSTOWANIE – ZADANIE NR 9 i ZADANIE NR 10 

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/16/2018 został rozstrzygnięty i przesyła sprostowanie do zadania nr 9 i zadania nr 10.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2018r, poz. 1986) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 21. 
Oferty w obrębie danego zadania zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- termin dostawy -40% 
ZADANIE NR 9  
Najkorzystniejsza oferta nr 13 złożona przez: FPUH Mieczysław Kruszelnicki, Ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,35
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,35
Oferta nr 22 złożona przez: POLMIL sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 52,39
Termin dostawy – 26,67
Łączna liczba punktów – 79,06
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 36,42
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 76,42

ZADANIE NR 10  
Najkorzystniejsza oferta nr 17 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00


Oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,92
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,92
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,83
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,93


Z wybranymi Wykonawcami  w zakresie zadania nr 9 i zadania nr 10 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie podpisana umowa w ramach wygranego zadania w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 
Umowa zostanie podpisana po dniu 10 lutego 2019 r.  

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.