ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poźn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala” – znak sprawy: ZP/03/2017
Oferty na poszczególne części zamówienia zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
a. Cena - znaczenie -    60 %
b. Koncepcja wykonania usługi - znaczenie -    40 %
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Konsorcjum firm: Impel Cleaning Sp. z o.o. 
oraz OPTIMA CARE Sp.z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław - uzyskała następującą wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00 
- Koncepcja wykonania usługi - znaczenie -    35,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 95,00

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.