ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

SPROSTOWANIE
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza przekazuje sprostowanie do zamieszczonego na stronie www.wolica.pl zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz zawiadomienia przesłanego drogą e-mail w dniu 11 grudnia 2017 r. 
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych oferty na zadania od Nr 24. 
Oferta w obrębie danego zadania została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- termin dostawy -40% 
 
ZADANIE NR 24
Najkorzystniejsza oferta Nr 20 złożona przez: MEDTRONIC Poland Sp. z o.o., ul .Polna 11 , 00-633 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
W związku z powyższym postępowanie przetargowe zostało unieważnione na ZADANIE NR 11, ZADANIE NR 16. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 11 i zadania nr 16, niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. Zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
 
Z wybranymi Wykonawcami zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych zostanie podpisana umowa w ramach wygranego zadania w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania faksem lub drogą elektroniczną zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty. Umowa zostanie podpisana w dniu 18 grudnia 2017 r. 

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” znak sprawy ZP / 10 /2017 został rozstrzygnięty. Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r, poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 24. 
Oferty w obrębie danego zadania zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- termin dostawy -40% 

ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,02
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,02
Oferta Nr 5 złożona przez: BAFARM Sp. z o.o., ul. Długa 3, 43-100 Tychy - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,73
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,73
Oferta nr 6 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,31
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,31
 
ZADANIE NR 2  
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: KD MEDICAL Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 71 , 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,19
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,19
Oferta nr 6 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,39
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,39
Oferta nr 8 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 57,20
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 97,20
ZADANIE NR 3  
Najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 6 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 51,10
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 91,10
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,99
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,99

ZADANIE NR 4  
Najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 53,50
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 93,50

ZADANIE NR 5  
Najkorzystniejsza oferta nr 20 złożona przez: MEDTRONIC Poland Sp.z o.o., ul .Polna 11 , 00-633 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00

ZADANIE NR 6  
Najkorzystniejsza oferta nr 10 złożona przez: BERYL MED Ltd. 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, UK, adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00

ZADANIE NR 7
Najkorzystniejsza oferta nr 28 złożona przez: AERO-MEDIKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 1 złożona przez: MEDICAVERA Sp. z o.o. DHG, ul. Majowa 2, 71 – 374 Szczecin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 28,90
Termin dostawy –0,00
Łączna liczba punktów – 28,90
Oferta nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 47,31
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 87,31
Oferta nr 8 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,06
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,06
Oferta nr 11 złożona przez: CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o.o., Os. Rusa 84 m.6, 61-245 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,33
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,33
Oferta nr 12 złożona przez: BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 47,45
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 87,45
oferta nr 20 złożona przez: MEDTRONIC Poland Sp.z o.o., ul .Polna 11 , 00-633 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 22,65
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 62,65
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 52,17
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 92,17

ZADANIE NR 8  
Najkorzystniejsza oferta Nr 8 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,10
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,10
Oferta nr 16 złożona przez: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,23
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,23
Oferta nr 17 złożona przez: SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,80
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,80
Oferta nr 18 złożona przez: MEDASEPT Sp. z o.o., ul. Bałtycka 6, 61-013 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,17
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,17
Oferta nr 26 złożona przez: MERCATOR MEDICAL S.A., ul.H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,39
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,39

ZADANIE NR 9  
Najkorzystniejsza oferta Nr 13 złożona przez: FPUH Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00


Oferta Nr 8 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,83
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,83
Oferta nr 14 złożona przez: IDEAL PARTNER, ul. Warszawska 2, 16-070 Choroszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,20
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,20
Oferta nr 19 złożona przez: POLMIL sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,21
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,21
Oferta nr 21 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,39
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,39

ZADANIE NR 10  
Najkorzystniejsza oferta nr 5 złożona przez: BAFARM Sp. z o.o., ul. Długa 3, 43-100 Tychy - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 
41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,31
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,31
Oferta nr 19 złożona przez: POLMIL sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 52,35
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 92,35

ZADANIE NR 12  
Najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00

ZADANIE NR 13  
Najkorzystniejsza oferta Nr 23 złożona przez: KTG SEMIGAT S.A., ul. Ratuszowa 11 p.318, 03-450 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 24 złożona przez: INFORMER MED Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 42,61
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 82,61

ZADANIE NR 14  
Najkorzystniejsza oferta Nr 16 złożona przez: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 15  
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: P.P.H.U. BOR-POL, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 17  
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: POLYMED Tomasz Idźkowski, ul. Żeromskiego 45, 01-882 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 18  
Najkorzystniejsza oferta Nr 15 złożona przez: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul .Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 19  
Najkorzystniejsza oferta nr 6 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 51,14
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 91,14
ZADANIE NR 20  
Najkorzystniejsza oferta nr 3 złożona przez: KOT-BUD II S.c., ul. Astrów 21, 43-100 Tychy - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 13 złożona przez: FPUH Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,62
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,62
Oferta Nr 21 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów liczba otrzymanych punktów:
Cena – 52,58
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 92,58
Oferta Nr 22 złożona przez: ASEO PAPER Sp. z o.o., ul. Czarnohucka 3, 42-600 Tarnowskie Góry - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 51,57
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 91,57
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Marii Konopnickiej 11a, 
12-230 Biała Piska - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 54,72
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 94,72

ZADANIE NR 21 i ZADANIE 22 
Najkorzystniejsza oferta nr 28 złożona przez: AERO-MEDIKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00


ZADANIE 23
Najkorzystniejsza oferta nr 6 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
oferta nr 3 złożona przez: KOT-BUD II S.c., ul. Astrów 21, 43-100 Tychy - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 31,60
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 71,60
Oferta nr 4 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 44,04
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 84,04

Z postępowania o udzielenie ww zamówienia został wykluczony Wykonawca, który złożył ofertę nr 25 tj.  ResMed Polska Sp. z o. o.  z siedzibą w Warszawie, ul. Pokorna 2 lok. U18A, 00-199 Warszawa 
Uzasadnienie faktyczne:
Zamawiający w celu wykluczenia okoliczności, że Wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej 
w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zm.) zamieścił w dniu 24 listopada 2017 r. na stronie internetowej pod adresem: http://n2.wolica.pl/informacja-z-otwarcia-ofert informacje  z otwarcia ofert zgodnie z dyspozycją art. 86 ust. 5 ustawy Pzp.. 
Wykonawca zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych „Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa (…) w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”.
W dniu 01 grudnia 2017 r. L.DZ./3783/2017 wezwał o złożenie ww oświadczenia droga elektroniczną do dnia 5.12.2017 r. do godz. 12.00.
Do ostatecznego terminu Wykonawca nie dostarczył stosownego oświadczenia. 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z dyspozycją  art. 24 ust. 1 pkt. 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca został wykluczony z udziału w postępowaniu a oferta została odrzucona zgodnie z dyspozycją art. 24 ust. 4 oraz art.  89 ust. 1 pkt. 5. 

ZADANIE NR 11, ZADANIE NR 16, ZADANIE 24– postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 5 i zadania nr 10, niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. Zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.