Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/08/2020
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/08/2020 został rozstrzygnięty.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 26 (z wyłączeniem zadania nr 11 – wybór najkorzystniejszej oferty w późniejszym terminie) 
Oferty w obrębie danego zadania zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- termin dostawy -40%
 
ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza oferta nr 17 KD MEDICAL Polska Sp. z o.o., ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 49,33
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 89,33
Oferta Nr 13 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 46,11
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 86,11
ZADANIE NR 2
Najkorzystniejsza oferta nr 17 KD MEDICAL Polska Sp. z o.o., ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 53,83
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 93,83
Oferta Nr 13 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,68
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,68
 
ZADANIE NR 3
Najkorzystniejsza oferta nr 17 KD MEDICAL Polska Sp. z o.o., ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,24
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,24
Oferta Nr 13 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,78
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,78
 
ZADANIE NR 4
Najkorzystniejsza oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 5
Najkorzystniejsza oferta nr 7 złożona przez  Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ANMAR Sp.  z o.o. Sp. K, ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 19 złożona przez:  Medtronic Poland Sp. z o.o. , ul. Polna 11, 00-633 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,33
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,33
 
ZADANIE NR 6
Najkorzystniejsza oferta nr 14 złożona przez  BERYL MED Poland Sp.  z o.o. ul. Złotej jesieni 58, 05-410 Józefów  - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 7
Najkorzystniejsza oferta nr 14 złożona przez  Centrum Zaopatrzenia Lecznictwa Cezetel-Poznań Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 35,25
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 75,25
Oferta Nr 10 złożona przez: SINMED Sp.  z o.o., ul. Graniczna 32B, 44-178 Przyszowice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 37,73
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 77,73
Oferta Nr 16 złożona przez:  PROMED S.A. , Ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 17,76
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 57,76
Oferta Nr 21 złożona przez:  BIAMEDITEK Sp.  z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,68
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,68
Oferta Nr 26 złożona przez:  AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Spółka Jawna, ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,36
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,36
 
ZADANIE NR 8
Najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez: SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., Ul. Równinna 25, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 44,23
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 84,23
Oferta nr 3 złożona przez:  SKAMEX Sp. z o.o. Sp.J. , ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 40,59
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 80,59
Oferta Nr 18 złożona przez:  MERCATOR MEDICAL S.A., Ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 47,59
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 87,59
 
ZADANIE NR 9
Najkorzystniejsza oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: „POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 30,50
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 70,50
Oferta Nr 11 złożona przez: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki
ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 47,63
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 87,63
 
ZADANIE NR 10
Najkorzystniejsza oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 12
Najkorzystniejsza oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 13
Najkorzystniejsza oferta nr 9 złożona przez: Krajowe Towarzystwo Gospodarcze SEMIGAT SA , ul. Ratuszowa 11 p. 318, 03-450 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 15 złożona przez AMED Biuro Techniczno – Handlowe, ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 25,58
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 65,58
 
ZADANIE NR 14
Najkorzystniejsza oferta nr 27 złożona przez: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 36,01
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 76,01
 
ZADANIE NR 15
Najkorzystniejsza oferta nr 20 złożona przez: P.P.H.U. Bor-Pol Mariusz Borkowski, Pl. Jaśminu 2, 44-152 Gliwice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
 
 
ZADANIE NR 16
Najkorzystniejsza oferta nr 4 złożona przez: ResMed Polska Sp.  z o.o., ul. Pokorna 2 lok. U18A, 00-199 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 18
Najkorzystniejsza oferta nr 22 złożona przez: Aesculap Chifa Spółka z o. o., Ul. Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl - - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 19
Najkorzystniejsza oferta nr 17 złożona przez:  KD MEDICAL Polska Sp. z o.o., ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 53,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 93,00
Oferta Nr 13 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,21
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,21
Oferta Nr 6 złożona przez: „POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 51,96
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 91,96
 
ZADANIE NR 20
Najkorzystniejsza oferta nr 5 złożona przez:  Paper&Nonwoven Men Group Sp. z oo. Sp.j., ul. J. Poniatowskiego  50, 32-090 Słomniki - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 11 złożona przez: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki
ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 34,27
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 74,27
 
ZADANIE NR 24
Najkorzystniejsza oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
 
ZADANIE NR 25
Najkorzystniejsza oferta nr 18 złożona przez MERCATOR MEDICAL S.A., Ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 57,92
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 97,92
Oferta Nr 3 złożona przez: SKAMEX Sp. z o.o. Sp.J. , ul. Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,00
 
ZADANIE NR 26
Najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez Grupa Etna  Sp.  z o.o., Sp. K-A, ul. Towarowa 22, 42-600 Tarnowskie Góry - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 12 złożona przez ZARYS International Group Sp. z o.o. Sp.k., ul. Pod Borem 18, 41-808 - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 39,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 79,00
Oferta Nr 13 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,71
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,71
Oferta Nr 6 złożona przez: „POLMIL” Sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 27,86
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 67,86
Oferta Nr 11 złożona przez: Firma Produkcyjno-Usługowo-Handlowa Mieczysław Kruszelnicki
ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 22,94
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 62,94
oferta nr 27 złożona przez: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., Ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 35,46
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 75,46
Oferta Nr 8 złożona przez: SUN-MED s.c., Ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 22,94
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 62,94
Oferta Nr 23 złożona przez:  MEDOX ROBERT ŁUPICKI, Ul. Młyńska 11C, 78-320 Połczyn -Zdrój- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 26,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 66,00
Oferta Nr 24 złożona przez:  SCAINA Sp. z o.o., ul. Gen. Stanisława Maczka 9, 43-310 Bielsko Biała liczba otrzymanych punktów:
Cena – 43,33
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 83,33
 
Zadanie nr 17, zadanie nr 21, zadanie nr 22, zadanie nr 23 – postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 17, zadania nr 21, zadania nr 22, zadania nr 23 niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.