ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/06/2020
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/06/2020 został rozstrzygnięty.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 16 
Oferty w obrębie danego zadania zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena - 100%
Oferty zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. cena - 100% 
- w obrębie danego zadania (dotyczy zadania: 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16).
- obrębie poszczególnych pozycji (dotyczy zadania nr 2 ),
- zadanie nr 3 w obrębie połączonych pozycji: (Nr 1+2; pozycje: 3+4+5,  pozycje Nr  6+7+8+9, pozycje Nr  10+11+12,  pozycje Nr  13+14+15, pozycje Nr 16+17+18+19, pozycje Nr 20+21+22, pozycje Nr 23, pozycje 24+25, pozycje nr 26+27+28, pozycje Nr 29+30).
ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza oferta nr 9 Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
Oferta Nr 7 złożona przez: Farmacol Logistyka Sp. z o. o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice
- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 89,25
Oferta Nr 8 złożona przez: NEUCA S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 93,29
ZADANIE NR 2 poz. 1
Najkorzystniejsza oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 97,78
oferta nr 9 Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 97,46
Oferta Nr 12 złożona przez:  Bialmed Sp. z o., ul. Kazimierzowska 46/48, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 98,11
 
 
ZADANIE NR 2 poz. 2
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 88,50
Oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 86,92
Oferta Nr 12 złożona przez:  Bialmed Sp. z o., ul. Kazimierzowska 46/48, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 89,59
ZADANIE NR 2 poz. 3
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 94,09
Oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 91,62
ZADANIE NR 2 poz. 4
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 99,77
Oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 72,69
ZADANIE NR 2 poz. 5
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 6
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
Oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 93,05
Oferta Nr 12 złożona przez:  Bialmed Sp. z o., ul. Kazimierzowska 46/48, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 91,28
 
 
ZADANIE NR 2 poz. 7
Najkorzystniejsza Oferta Nr 11 złożona przez: Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 88,13
Oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 90,64
Oferta Nr 12 złożona przez:  Bialmed Sp. z o., ul. Kazimierzowska 46/48, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 76,85
ZADANIE NR 2 poz. 8
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 9
Najkorzystniejsza oferta Nr 12 złożona przez:  Bialmed Sp. z o., ul. Kazimierzowska 46/48, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 11
Najkorzystniejsza oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 13
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 2 poz. 14
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 98,48
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 98,26
ZADANIE NR 2 poz. 15
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 37,46
ZADANIE NR 3 poz. 1-2
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 63,59
ZADANIE NR 3 poz. 3-5
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 88,21
ZADANIE NR 3 poz. 6-9
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 88,28
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 80,86
ZADANIE NR 3 poz. 10-12
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 80,89
ZADANIE NR 3 poz. 13-15
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 87,96
ZADANIE NR 3 poz. 16-19
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 20-22
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 77,26
 
 
ZADANIE NR 3 poz. 23
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 24-25
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 74,39
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 75,35
ZADANIE NR 3 poz. 26-28
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 3 poz. 29-30
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: Farmacol Logistyka Sp. z o. o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 93,18
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 89,00
Oferta Nr 4 złożona przez: LEK SA,  ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 96,65
ZADANIE NR 4
Najkorzystniejsza oferta  Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 99,81
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 98,06
ZADANIE NR 5
Najkorzystniejsza oferta  Nr 12 złożona przez:  Bialmed Sp. z o., ul. Kazimierzowska 46/48, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 6
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: Farmacol Logistyka Sp. z o. o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 99,97
oferta  Nr 12 złożona przez:  Bialmed Sp. z o., ul. Kazimierzowska 46/48, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 99,06
ZADANIE NR 7
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 8
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta  Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 75,73
oferta Nr 7 złożona przez: Farmacol Logistyka Sp. z o. o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 85,41
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 89,41
ZADANIE NR 9
Najkorzystniejsza oferta Nr 7 złożona przez: Farmacol Logistyka Sp. z o. o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta  Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 98,73
oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 94,40
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 98,03
ZADANIE NR 10
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: LEK SA,  ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 100,00
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 57,84
ZADANIE NR 11
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
oferta  Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice- liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 99,12
oferta Nr 7 złożona przez: Farmacol Logistyka Sp. z o. o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 99,08
oferta nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 93,95
ZADANIE NR 12
Najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez: AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje Sweden - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 13
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 14
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez: Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 15
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
ZADANIE NR 16
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez:  Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  - liczba otrzymanych punktów: 
Cena – 100,00
 
Zadanie nr 2 poz. 12, – postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 2 poz. 12 niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
Oferta nr 9 złożona przez Konsorcjum: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław oraz Polska Grupa Farmaceutyczna S.A., ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź – oferta została odrzucona w zakresie zadania nr 3 poz. 16-19 
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy Pzp  - treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Zgodnie z wymogami siwz „Formularz cenowy” stanowiący załącznik nr 2 – przedmiot zamówienia został tam szczegółowo opisany, gdzie zamawiający w zadanie nr 3 poz. 16-19 wymagał: „PACLITAXEL” 1 fiol. konc. płyn oraz wymóg dodatkowy: „Dla leku paclitaxel winna istnieć możliwość pobierania koncentratu z fiolki przy pomocy urządzeń z kolcem typu spike”
Wykonawca zaoferował „PACLITAXELUM ACCORD, 6mg/ml”. Zamawiający zwrócił się o wyjaśnienie, czy zaoferowany produkt spełnia wymogi siwz. 
Wykonawca w przesłanym oświadczeniu w dniu 17 luty 2021 r.  stwierdził, że zaoferowany produkt
 Paclitaxelum Accord  nie spełnia wymienionych wymagań co nie jest zgodne z zapisami siwz. 
Zamawiający odrzuca ofertę w zakresie zadania nr 3 poz. 16-19 jako niezgodną z opisem siwz.
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.