ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Świadczenie usługi opieki serwisowej umożliwiającej bieżącą eksploatację szpitalnych systemów informatycznych” – znak sprawy: ZP/07/2020


Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „„Świadczenie usługi opieki serwisowej umożliwiającej bieżącą eksploatację szpitalnych systemów informatycznych” – znak sprawy: ZP/07/2020 został rozstrzygnięty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty ww postępowaniu.  
Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- Czas przywrócenia funkcjonalności -40% 

Najkorzystniejsza Oferta nr 1 złożona przez Konsorcjum firm: Konsultant IT Sp. z o.o.z siedziba w Poznaniu, ul. krzywa 21, 61-118 Poznań oraz Konsultant IT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Krzywa 21, 61-118 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Czas przywrócenia funkcjonalności –0,00
Łączna liczba punktów – 60,00

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.