Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Najem analizatora do oznaczeń biochemicznych wraz z dostawą odczynników” – znak sprawy: ZP/05/2020

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Najem analizatora do oznaczeń biochemicznych wraz z dostawą odczynników” – znak sprawy: ZP/05/2020 został rozstrzygnięty.
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty ww postępowaniu.  
Oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- Analizator dający możliwość oceny hemolizy, lipemii, ikteryczności bez zastosowania dodatkowych odczynników -20% 
- Analizator podający na ekranie, w momencie rozpoczęcia badania, informacje o czasie jego zakończenia – 15%
- Odczynniki w opakowaniach dających możliwość porcjowania do wtórnych butelek, co umożliwia ich ekonomiczne wykorzystanie, zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu i przechowywaniu w analizatorze – 5 %

Najkorzystniejsza Oferta nr 1 złożona przez: BECKMAN COULTER POLSKA Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 181 B, 02-222 Warszawa  - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Analizator dający możliwość oceny hemolizy, lipemii, ikteryczności bez zastosowania dodatkowych odczynników -20,00 
- Analizator podający na ekranie, w momencie rozpoczęcia badania, informacje o czasie jego zakończenia – 15,00
- Odczynniki w opakowaniach dających możliwość porcjowania do wtórnych butelek, co umożliwia ich ekonomiczne wykorzystanie, zgodnie z podaną w ulotce odczynnikowej informacją o trwałości odczynnika po otwarciu i przechowywaniu w analizatorze – 5,00
Łączna liczba punktów – 100,00

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.