Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/05/2019
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/05/2019 został rozstrzygnięty.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2019r, poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 27 
Oferty w obrębie danego zadania zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- termin dostawy -40% 
ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza Oferta nr 29 złożona przez: KD- MEDICAL Sp. z o.o., Ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 1 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 45,01
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 85,01
Oferta Nr 6 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 47,62
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 87,62
Oferta nr 23 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 43,75
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 83,75
Oferta Nr 30 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,88
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,88
Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 47,46
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów 87,46
ZADANIE NR 2  
Najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,93
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,93
Oferta nr 23 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,43
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,43
Oferta nr 29 złożona przez: KD- MEDICAL Sp. z o.o., Ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,33
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,33
Oferta Nr 30 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 54,33
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 94,33
Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 46,80
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów 86,80
ZADANIE NR 3  
Najkorzystniejsza oferta nr 1 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal „MEDICA” Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 23 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,68
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,68
Oferta nr 29 złożona przez: KD- MEDICAL Sp. z o.o., Ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,99
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,99
Oferta Nr 30 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 49,92
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 89,92
Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 49,85
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów 89,85
ZADANIE NR 4  
Najkorzystniejsza oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 5
Najkorzystniejsza Oferta nr 7 złożona przez: P-H-U ANMAR Sp. z o.o. Sp.K, ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 9 złożona przez: TELEFLEX Polska Sp. z o.o., ul. Żwirki i Wigury 16A, 03-976 Warszawa
- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,33
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,33
Oferta nr 22 złożona przez: MEDTRONIC POLAND Sp. z o.o., ul. Polna 11, 00-633 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 48,55
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 88,55
ZADANIE NR 6  
Najkorzystniejsza oferta nr 10 złożona przez: BERYL MED POLAND sp. z o.o., ul. Złotej jesieni 58, 05-410 Józefów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 7
Najkorzystniejsza Oferta Nr 6 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 8 złożona przez: NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 4,46
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 44,46
Oferta nr 14 złożona przez: BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,23
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,23
Oferta nr 13 złożona przez: CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,08
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,08 
Oferta Nr 23 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,39
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,39
oferta nr 24 złożona przez: AERO-MEDIKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,15
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,15
Oferta nr 27 złożona przez: AKSIS Hurtownia Sprzętu Medycznego Ignaciuk Spigarski Sp. J. ul. Przyrodników 1C, 80-298 Gdańsk- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 49,23
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 89,23
Oferta nr 30 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 42,30
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 82,30
ZADANIE NR 8  
Najkorzystniejsza Oferta nr 30 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
oferta nr 3 złożona przez: MEDASEPT Sp. z o.o., Forteczna 19, 61-362 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,56
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,56
Oferta nr 7 złożona przez: P-H-U ANMAR Sp. z o.o. Sp.K, ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 48,65
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 86,65
Oferta nr 19 złożona przez: MERCATOR MEDICAL S.A., ul.H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,75
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,75
Oferta nr 26 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 51,66
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 91,66
Oferta nr 20 złożona przez: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,14
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,14
Oferta nr 28 złożona przez: SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 55,75
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 95,75
Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 52,22
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 92,22
ZADANIE NR 9  
Najkorzystniejsza Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 4 złożona przez: POLMIL sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 47,81
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 87,81
Oferta nr 17 złożona przez: EURO-CENTRUM M. i C. Wirkowscy Sp.j., ul. Chodakowska 10, 96-503 Sochaczew- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,90
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,90
Oferta nr 15 złożona przez: FPUH Mieczysław Kruszelnicki, Ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,75
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,75
Oferta nr 26 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów - - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 45,71
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 85,71
ZADANIE NR 10  
Najkorzystniejsza Oferta nr 30 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 6 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,88
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,88
Oferta Nr 23 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 49,01
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 89,01
ZADANIE NR 11  
Najkorzystniejsza Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 12  
Najkorzystniejsza Oferta nr 30 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 13  
Najkorzystniejsza oferta nr 25 złożona przez: KTG SEMIGAT SA, Sp. z o.o.,  ul. Ratuszowa 11 p. 318, 03-450 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,70
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,70
ZADANIE NR 14  
Najkorzystniejsza oferta Nr 19 złożona przez: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 15  
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: P.P.H.U. BOR-POL, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy –40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 16  
Najkorzystniejsza Oferta nr 10 złożona przez: RESMED Polska Sp. z o.o., ul. Pokorna 2 lok. U18A, 00-199 Warszawa -  liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 11 złożona przez: RespiCare, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 48,15
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 88,15
ZADANIE NR 17  
Najkorzystniejsza Oferta nr 12 złożona przez: SUN-MED. Sp.c. ul. Franciszkańska 104/112, 91-845 Łódź -  liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 18  
Najkorzystniejsza oferta Nr 5 złożona przez: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul .Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 19  
Najkorzystniejsza Oferta nr 29 złożona przez: KD- MEDICAL Sp. z o.o., Ul. Legionów 192B, 43-502 Czechowice-Dziedzice- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
 
oferta nr 1 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,30
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,30
Oferta nr 4 złożona przez: POLMIL sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 54,37
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 94,37
Oferta Nr 23 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 
02-576 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 53,49
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 93,49
Oferta nr 30 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,73
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,73
ZADANIE NR 20  
Najkorzystniejsza Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 16 złożona przez: FHU KOT-BUD J. KOT, ul. Murarska 28, 43-100 Tychy- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 31,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 71,00
Oferta Nr 15 złożona przez: FPUH Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław liczba otrzymanych punktów:
Cena – 48,95
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 88,95
Oferta nr 26 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 27,68
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 67,68
ZADANIE NR 21 
Najkorzystniejsza Oferta nr 8 złożona przez: NZ TECHNO Sp. z o.o., ul. Berneńska 5A, 03-976 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 23 
Najkorzystniejsza Oferta Nr 23 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 
02-576 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 6 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,94
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,94
Oferta nr 31 złożona przez: PRO HIGIENA Michał Nowakowski , ul. Rogatka 7G, 62-860 Opatówek - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 49,84
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,84
ZADANIE NR 26 
Najkorzystniejsza Oferta nr 18 złożona przez: SINMED Sp. z o.o., ul. Graniczna 32b, 44-178 Przyszowice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 27 
Najkorzystniejsza Oferta nr 7 złożona przez: P-H-U ANMAR Sp. z o.o. Sp.K, ul. Strefowa 22, 43-100 Tychy - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
Zadanie nr 22, zadanie nr 24, zadanie nr 25 – postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 22, zadania nr 24, zadania nr 25 niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.