Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/16/2018
 
Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa sprzętu jednorazowego użytku oraz materiałów opatrunkowych” – znak sprawy: ZP/16/2018 został rozstrzygnięty.
 
Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r, poz. 1986) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 21. 
Oferty w obrębie danego zadania zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- termin dostawy -40% 
ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza Oferta Nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
oferta Nr 17 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 55, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 18,88
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 58,88
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 31,82
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 71,82
Oferta Nr 29 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 54,02
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 94,02
ZADANIE NR 2  
Najkorzystniejsza oferta Nr 28 złożona przez: KD MEDICAL Polska Sp. z o.o., ul. Partyzantów 71, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,03
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,03
Oferta nr 29 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,95
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,95
Oferta nr 17 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,59
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,59
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 37,90
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 77,90
 
ZADANIE NR 3  
Najkorzystniejsza oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,62
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,62
Oferta nr 29 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 51,15
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 91,15
Oferta nr 23 złożona przez: Becton Dickinson Polska Sp. z o.o., ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 48,28
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 88,25
 
ZADANIE NR 4  
Najkorzystniejsza oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 6  
Najkorzystniejsza oferta nr 10 złożona przez: BERYL MED Ltd. 1st Floor, 26 Fouberts Place, London W1F 7PP, UK, adres do korespondencji: ul. Sadowa 14, 05-410 Józefów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 7
Najkorzystniejsza oferta nr 14 złożona przez: CEZETEL-POZNAŃ Sp. z o.o., ul. Szczepankowo 189, 61-313 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 57,77
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 97,77
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 33,42
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 73,42
oferta nr 10 złożona przez: AERO-MEDIKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 26,67
Łączna liczba punktów – 86,67
Oferta nr 11 złożona przez: BIAMEDITEK Sp. z o.o., ul. Elewatorska 58, 15-620 Białystok - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 48,73
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 88,73
Oferta nr 12 złożona przez: TRIDENT MED. s.c., ul. Szachowa 1, 04-894 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 32,97
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 72,97
Oferta nr 15 złożona przez: PROMED S.A. , ul. Działkowa 56, 02-234 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 19,98
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 59,98
Oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 43,63
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 83,63
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 57,12
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 97,12
 
ZADANIE NR 8  
Najkorzystniejsza oferta nr 21 złożona przez: MEDASEPT Sp. z o.o., Forteczna 19, 61-362 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 1 złożona przez: Medseven Sp. z o.o. , ul. Szosa Gdańska 19, 86-031 Osielsko- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,06
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,06
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 47,24
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 87,24
Oferta nr 9 złożona przez: MERCATOR MEDICAL S.A., ul.H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,44
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,44
Oferta nr 18 złożona przez: SORIMEX Sp. z o.o. Sp. k., ul. Równinna 25, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 59,11
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 99,11
Oferta nr 19 złożona przez: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 57,30
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 97,30
Oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,58
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,58
Oferta nr 24 złożona przez: CON FU EGO Katarzyna Sieprawska, ul. Witosa 9, 39-215 Czarna  - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,81
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 96,81
Oferta nr 26 złożona przez: ABENA Polska Sp. z o.o., ul. Nowa 15, 72-100 Goleniów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 51,15
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 91,15
 
ZADANIE NR 9  
Najkorzystniejsza oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 22 złożona przez: POLMIL sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 53,87
Termin dostawy – 26,67
Łączna liczba punktów – 80,54
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 37,45
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 77,45
 
ZADANIE NR 10  
Najkorzystniejsza oferta nr 17 złożona przez: P.W. INTERGOS Sp. z o.o., ul. Legionów 59a, 43-300 Bielsko-Biała - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
 
Oferta nr 13 złożona przez: FPUH Mieczysław Kruszelnicki, Ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 38,61
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 78,61
Oferta nr 20złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 
41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,92
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,92
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., Ul. Kazimierzowska 46/48/35, 02-546 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 58,83
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 98,93
 
ZADANIE NR 11  
Najkorzystniejsza oferta nr 29 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 22,02
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 62,02
Oferta nr 20złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 
41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 45,50
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 85,50
 
ZADANIE NR 12  
Najkorzystniejsza Oferta nr 24 złożona przez: CON FU EGO Katarzyna Sieprawska, ul. Witosa 9, 39-215 Czarna  - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 36,20
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 76,20
oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 57,11
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 97,11
Oferta nr 22 złożona przez: POLMIL sp. z o.o. S.K.A., ul. Przemysłowa 8B, 85-758 Bydgoszcz - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 17,49
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 57,49
 
 
ZADANIE NR 13  
Najkorzystniejsza Oferta nr 25 złożona przez: INFORMER MED Sp. z o.o., ul. Winogrady 118, 61-626 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 11,15
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 51,15
 
ZADANIE NR 14  
Najkorzystniejsza oferta Nr 19 złożona przez: Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych S.A., ul. Żółkiewskiego 20/26, 87-100 Toruń - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
 
ZADANIE NR 15  
Najkorzystniejsza oferta Nr 9 złożona przez: P.P.H.U. BOR-POL, Plac Jaśminu 2, 44-152 Gliwice - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 0,00
Łączna liczba punktów – 60,00
 
ZADANIE NR 16  
Najkorzystniejsza Oferta nr 5 złożona przez: RespiCare, ul. Leszno 34/36, 01-199 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta nr 6 złożona przez: RESMED Polska Sp. z o.o., ul. Pokorna 2 lok. U18A, 00-199 Warszawa -  liczba otrzymanych punktów:
Cena – 56,80
Termin dostawy – 26,67
Łączna liczba punktów – 83,47
 
ZADANIE NR 17  
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: POLYMED Tomasz Idźkowski, ul. Żeromskiego 45, 01-882 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,32
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,32
Oferta nr 4 złożona przez: TESA Teresa Woźniewska, ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 32, 02-495 Warszawa- liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 13,33
Łączna liczba punktów – 73,33
 
ZADANIE NR 18  
Najkorzystniejsza oferta Nr 16 złożona przez: AESCULAP CHIFA Sp. z o.o., ul .Tysiąclecia 14, 64-300 Nowy Tomyśl - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
ZADANIE NR 19  
Najkorzystniejsza oferta nr 29 złożona przez: J.Chodacki, A. Misztal MEDICA Sp.j., ul. Przemysłowa 4A, 59-300 Lubin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 
02-576 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 57,34
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 97,34
Oferta nr 20 złożona przez: ZARYS International Group Sp. z o.o., Sp.k. ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 51,85
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 91,85
 
ZADANIE NR 20  
Najkorzystniejsza Oferta Nr 13 złożona przez: FPUH Mieczysław Kruszelnicki, ul. Chorwacka 45, 51-107 Wrocław liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 7 złożona przez: CMS Polska Sp.  z o.o., ul. Boy-Żeleńskiego 25c, 35-105 Rzeszów - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 54,96
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 94,96
Oferta nr 24 złożona przez: CON FU EGO Katarzyna Sieprawska, ul. Witosa 9, 39-215 Czarna  - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 44,97
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 84,97
Oferta Nr 27 złożona przez: BIALMED Sp. z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48/35, 
02-576 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 53,35
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 93,35
 
ZADANIE NR 21 
Najkorzystniejsza oferta nr 10 złożona przez: AERO-MEDIKA Sp. z o.o., ul. Kopernika 36/40, 00-924 Warszawa - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 26,67
Łączna liczba punktów – 86,67
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.