Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Dostawa zamkniętego próżniowego systemu do pobierani krwi” – znak sprawy: ZP/14/2018.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w poszczególnych zadaniach: tj. 
a. Cena  - znaczenie - 60 %
b. Jakość - znaczenie - 40%
 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: BECTON DICKINSON POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Jakość – 40,00  
Łączna liczba punktów 100,00
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.