ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Dostawa odczynników do badań parametrów krytycznych wraz dzierżawą mobilnego analizatora krytycznych parametrów życiowych” – znak sprawy: ZP/05/2018
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
a. Cena  - znaczenie 60 %
b. Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) podlegające ocenie - znaczenie - 40%
 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: E.T. Sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
ul. Elekcyjna 19/66, 01-128 Warszawa uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- cena 60,00 pkt. 
- Parametry techniczno – eksploatacyjne (opcjonalne) podlegające ocenie - znaczenie – 40,00 pkt. tj. 
a. wykonanie dodatkowych badań na aparacie: Sód, Potas, Hematokryt, Hemoglobina, Gazometria (pH, pCO2, pO2,TCO2, HCO3, BE) – 20 pkt.
b. wykonanie dodatkowych badań na aparacie: CK-MB, BNP, Mleczany, Glukoza, 
iCa, BUN, Czas krzepnięcia:–20 pkt.
 
Łączna liczba uzyskanych punktów: 100,00
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.