ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z poźn. zm.), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:: „Termomodernizacja budynków Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza”, znak sprawy: ZP/ 02/2018.
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
c. Cena  - znaczenie - 60 %
d. Termin wykonania - znaczenie - 40%
 
Najkorzystniejsza oferta Nr 1 złożona przez: Firmę Budowlaną Marek Antczak z siedzibą w Kaliszu, ul. H. Sawickiej 2B, 62-800 Kalisz - uzyskała następującą wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Termin wykonania -20,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 80,00
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.