ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Zamawiający działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579), informuje o rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie: „Dostawa i montaż komory dezynfekcyjnej” – znak sprawy: ZP/06/2017
Najkorzystniejsza oferta została wybrana na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
a. Cena   - znaczenie 60 %
b. Okres gwarancji – znaczenie   5%
c. Termin dostawy - znaczenie 35%
Najkorzystniejsza oferta Nr 2 złożona przez: GETINGE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Osmańska 14, 02-823 Warszawa uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  60,00
- Okres gwarancji – 5,00
- Termin dostawy – 35,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 100,00
Oferta nr 1 złożona przez: AMED Biuro Techniczno-Handlowe z siedzibą w Warszawie, ul. Umińskiego 3/8, 03-984 Warszawa, biuro: ul. Słowikowskiego 39, 05-090 Raszyn uzyskała następująca wysokość punktów w poszczególnych kryteriach:
- Cena -  46,16
- Okres gwarancji – 4,74
- Termin dostawy – 0,00
Łączna liczba otrzymanych punktów – 50,90
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.