ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Dyrekcja Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza uprzejmie informuje, że przetarg nieograniczony na zadanie „Dostawa odczynników” znak sprawy 
ZP / 07 /2017 został rozstrzygnięty.

Zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164) Zamawiający informuje o wyborze najkorzystniejszych ofert na zadania od Nr 1 do Nr 13. 
Oferty w obrębie danego zadania zostały wybrane na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia tj. 
- cena - 60%
- termin dostawy -40% 

ZADANIE NR 1
Najkorzystniejsza oferta Nr 3 złożona przez: BIOMAXIMA S.A. ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 1 złożona przez: „AQUA-MED” ZPAM – KOLASA Sp. J. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 39,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 79,00
Oferta Nr 4 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 29,50
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 69,50
Oferta nr 7 złożona przez: DIAG-MED , Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa - - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 38,73
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 78,73
 
ZADANIE NR 2  
Najkorzystniejsza oferta Nr 6 złożona przez: BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Adres do korespondencji: BioMaxima S.A. Centrum Mikrobiologii, ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 4 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 50,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 90,00
Oferta nr 7 złożona przez: DIAG-MED , Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa - - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 34,70
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 74,70

 


ZADANIE NR 3  
Najkorzystniejsza oferta nr 7 złożona przez: DIAG-MED , Ul. Ryżowa 51, 02-495 Warszawa - - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 0,00
Łączna liczba punktów – 60,00

ZADANIE NR 4  
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Adres do korespondencji: BioMaxima S.A. Centrum Mikrobiologii, ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 54,64
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 94,64

ZADANIE NR 6  
Najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez: STAMAR mgr. inż. Dorota Szewczyk ul. F. Perla 5, skr.poczt.3, 41-300 Dąbrowa Górnicza - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00

ZADANIE NR 7
Najkorzystniejsza oferta nr 2 złożona przez: STAMAR mgr. inż. Dorota Szewczyk ul. F. Perla 5, skr.poczt.3, 41-300 Dąbrowa Górnicza - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 1 złożona przez: „AQUA-MED” ZPAM – KOLASA Sp. J. ul. Targowa 55, 90-323 Łódź - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 53,29
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 93,29

ZADANIE NR 8  
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00

ZADANIE NR 9  
Najkorzystniejsza oferta nr 5 złożona przez: GRASO Zenon Sowiecki, Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
Oferta Nr 6 złożona przez: BIOMAXIMA S.A. z siedzibą w Lublinie ul. Vetterów 5, 20-277 Lublin, Adres do korespondencji: BioMaxima S.A. Centrum Mikrobiologii, ul. Budowlanych 68, 80-298 Gdańsk - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 54,12
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 94,12

 

 

ZADANIE NR 11  
Najkorzystniejsza oferta nr 5 złożona przez: GRASO Zenon Sowiecki, Krąg 4A, 83-200 Starogard Gdański - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00
  
ZADANIE NR 12  
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00

ZADANIE NR 13  
Najkorzystniejsza oferta Nr 4 złożona przez: ARGENTA Sp. z o.o. Sp.k. ul. Polska 114, 60-401 Poznań - liczba otrzymanych punktów:
Cena – 60,00
Termin dostawy – 40,00
Łączna liczba punktów – 100,00


ZADANIE NR 5, Zadanie nr 10  – postępowanie przetargowe zostało unieważnione. 
Uzasadnienie faktyczne: 
Do dnia składania ofert nie została złożona żadna oferta dotycząca zadania nr 5 i zadania nr 10, niepodlegająca odrzuceniu.
Uzasadnienie prawne: 
Zgodnie z art. 93 ust.1 podkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. Zm.) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.