Zakład Mikrobiologii

Lokalizacja:
I. piętro budynku głównego Szpitala
 
Kontakt:
tel.: 62 761 25 25
e-mail: bakteriologia@szpital.wolica.pl
 
 
Zakład prowadzi  badania mikrobiologiczne tlenowej flory bakteryjnej swoistej  i nieswoistej  z materiałów klinicznych w zakresie bakterioskopii, hodowli i identyfikacji  oraz określania lekowrażliwości. Mikroskopową i makroskopową identyfikację drożdży i pleśni.
 
Badania w zakresie bakteriologii swoistej - prątka:
 1. Bakterioskopie –  po opracowaniu takich materiałów,  jak: plwocina, popłuczyny oskrzelowo - pęcherzykowe, płyn z jamy opłucnej, treść ropna oraz mocz, sporządza się preparaty, które  barwi się metodą Ziehl – Neelsena.
 2. Posiewy w/w materiałów opracowanych metodą cysteinową  na podłoża Loewensteina - Jensena ( L- J ) oraz na podłoża typu MGIT
 3. Prątki identyfikuje  się poprzez mikroskopową i makroskopową ocenę wyrosłych kolonii oraz testy niacynowe
      Zakres identyfikacji:
 • Mycobacterium tuberculosis
 • Mycobacterium MOTT
 • Badania lekowrażliwości prątków gruźlicy prowadzi się na podłożach Loewensteina – Jensena
 
Badania w zakresie bakteriologii ogólnej – nieswoistej
 1. Posiewy w atmosferze tlenowej i w podwyższonej zawartości CO2  następujących materiałów: plwocina, popłuczyny oskrzelowo-pęcherzykowe, płyn z jam ciała, treść ropna, krew, mocz, cewniki, dreny, wymazy ze środowiska szpitalnego  na podłożach agarowych: Columbia z 5% dodatkiem krwi baraniej, czekoladowym, Chapmana, MacConceya, Coccosel, Cetrimide, Sabouraud, oraz bulion .
 2. Idenyfikacja wyhodowanych drobnoustrojów jest prowadzona  metodami biochemicznymi (krążkowymi lub przy zastosowaniu gotowych paneli), lateksowymi oraz preparatami barwionymi metodą Grama.
      Zakres identyfikacji obejmuje:
 • paciorkowce o typie hemolizy gamma
 • paciorkowce o typie hemolizy alfa z wyodrębnieniem Streptococcus pneumoniae
 • paciorkowce o typie hemolizy beta    z wyodrębnieniem z gr. serologicznej D rodzaju Enterococcus
 • gronkowców z podziałem na koagulazo-dodatnie (Staphylococcus aureus) i grupę koagulazo-ujemnych obejmującą 30 gatunków
 • pałeczki hemofilne (Haemophilus influenzae i Haemophilus parainfluenzae);
 • dwoinki Gram-ujemne z rodzaju Branhamella i Neisseria
 • pałeczki Gram-ujemne z rodziny Enterobacteriacae
 • pałeczki Gram-ujemne niefermentujące, w tym Pseudomonas aeruginosa i Acinetobacter spp.
 • maczugowce
 • mikrokoki
 • drożdże, pleśnie, dermatofity
     3.  Określanie lekowrażliwości odbywa się  metodą dyfuzyjno-krążkową jak również poprzez oznaczanie minimalnych stężeń hamujących (MIC), wg aktualnych    
          rekomendacji Europejskiego Komitetu ds. Oznaczania Lekowrażliwości (EUCAST)
 
       Zakres badań obejmuje następujące mechanizmy:
 • pneumokoki - oporność na penicylinę
 • gronkowce - oporność na metycylinę (MRSA)
 • gronkowce, paciorkowce -  oporność na makrolidy, linkozamidy i streptograminy (MLSb)
 • enterokoki o wysokiej oporności na aminoglikozydy
 • pałeczki hemofilne produkujące beta – laktamazy
 • pałeczki Gram-ujemne produkujące beta-laktamazy o rozszerzonym spektrum substratowym, enzymy typu KPC, MBL
 
Zakład Mikrobiologii  współpracuje z następującymi jednostkami :
 • Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie
 • Wielkopolskim Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu
 • Krajowym Ośrodkiem Referencyjnym d.s. Lekowrażliwości Drobnoustrojów
 • Centralnym Ośrodkiem Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej
 
Zakład, od lat,  uczestniczy w Ogólnopolskich Sprawdzianach Wiarygodności Badań w Mikrobiologii „POLMICRO” organizowanych przez Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej, w zakresie: identyfikacji i oznaczania  lekowrażliwości bakterii oraz w sprawdzianach organizowanych przez Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
Potwierdzeniem wysokiej jakości usług Zakładu są liczne certyfikaty i świadectwa jakości, które Państwo znajdziecie w zakładce Onas/Certyfikaty .
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.