Termin otwarcia ofert-ZMIANA

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/01/2019

 

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Oferty należy składać do dnia 05.09.2019r do godz. 09.00 za  pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla wykonawców  na miniPortalu. W formularzu oferty/wniosku Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem.

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05.09.2019r o godzinie 09.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i  dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.