Pytania i odpowiedzi

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawę zamkniętego próżniowego systemu do pobierania krwi” – znak sprawy: ZP/14/2018
 
Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza informuje że w postępowaniu dotyczącym przetargu nieograniczonego wpłynęły zapytania i udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:
 
PYTANIA DOTYCZĄCE PROJEKTU UMOWY
 
Pytanie nr 1
Dot. par. 11, pkt. 1.1 wzoru umowy dostawy (zał. 6)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „w wysokości 0,1% wartości danego zamówienia za każdy dzień zwłoki”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  
Pytanie nr 2
Dot. par. 11 pkt. 1.3 wzoru umowy dostawy (zał. 6)
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „w wysokości 10% wartości danego zamówienia dotkniętego wadą”?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  
Pytanie nr 3
Dot. par. 2 pkt. 1 wzoru umowy  zał. 6A
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu dostawy i instalacji aparatu do oznaczeń OB z 7 na 14 dni od dnia zawarcia umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę terminu dostawy i instalacji aparatu do oznaczeń OB z 7 na 14 dni od dnia zawarcia umowy. 
Pytanie nr 4
Dot. par. 7 ust. 2b wzoru umowy zał. 6A
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej z 500 zł na 250 zł za każdy dzień zwłoki?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy projektu umowy.  
Pytanie nr 5
Dot. par. 4 ust. 5 wzoru umowy zał. 6A
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na: „(...) możliwość zgłaszania awarii 24 godziny na dobę od poniedziałku do piątku w dni robocze, telefonicznie, faksem lub e-mailem”? Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę
Pytanie nr 6
Dot. zapisu pkt. 3b Modyfikacja SIWZ
Czy Zamawiający wyrazi zgodę na załączenie do oferty oświadczenia wykonawcy- na potwierdzenie warunku w pkt. 3b (potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu (probówek) z NORMĄ PN-EN 14820:2009 i/lub dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań NORMY PN-EN 14820:2009 PN- EN ISO 6710:2018-01- wersja angielska)?
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie do oferty oświadczenia Wykonawcy na potwierdzenie warunku w pkt. 3b (potwierdzający zgodność oferowanego sprzętu (probówek) z NORMĄ PN-EN 14820:2009 i/lub PN- EN ISO 6710:2018-01- wersja angielska  i/lub dołączenie dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagań NORMY PN-EN 14820:2009 i/lub PN- EN ISO 6710:2018-01- wersja angielska)?
Pytanie nr 7
Dot. pkt. 3.16 SIWZ Modyfikacja
Czy Zamawiający wymaga , w celu potwierdzenia wymagań punktu 3.16, załączenia do oferty trzech przykładowych, nie starszych niż trzy lata, raportów z obserwacji prowadzonych w Polsce, na oferowanym przez Oferenta sprzęcie do pobierania krwi (bez wskazywania nazwy placówki)?
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga załączenia do oferty trzech przykładowych, nie starszych niż trzy lata, raportów z obserwacji prowadzonych w Polsce, na oferowanym przez Wykonawcę sprzęcie do pobierania krwi (bez wskazywania nazwy placówki). 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.