Modyfikacja treści siwz

20.12.2018 r. 

Zamawiający modyfikuje zapis warunku udziału w postępowaniu pkt. 5.1.2 podpkt. c) zdolności technicznej lub zawodowej na następujący:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu 2 usług kompleksowego utrzymania czystości ( sprzątania ) świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy w odniesieniu do co najmniej 2 obiektów, o powierzchni minimum 3000 m2 każdy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie

 

Zamawiający modyfikuje zapis warunku udziału w postępowaniu pkt. 5.1.2 podpkt. c) zdolności technicznej lub zawodowej na następujący:

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże się doświadczeniem w wykonywaniu 3 usług objętych zamówieniem świadczonych przez okres co najmniej 12 miesięcy w odniesieniu do co najmniej 3 szpitali o podobnej ilości łóżek (140 lub więcej), świadczących usług kompleksowego utrzymania czystości na terenie Szpitala  w tym  całodobową opiekę nad pacjentem o rocznej wartości usługi 500 000 zł. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie.

 

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Oferty należy składać do dnia 03.01.2019r do godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. 

Publiczne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 03.01.2019r o godzinie 10.30 w siedzibie zamawiającego, budynek administracji pokój nr 17. 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.