Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: „Dostawa leków” – znak sprawy: ZP/06/2020
 
Komisja przetargowa na zadanie: „Dostawa leków” znak sprawy ZP/06/2020 przy Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) informuje, że w dniu 15 stycznia  2021 r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na ww postępowanie.
Do upływu terminu składania złożono: 12 ofert.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia:  2 931 220,00 PLN
Nazwa zadania Kwota przeznaczona na realizację
Zadanie nr 1  - 321 440,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 1 - 4 500,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 2 - 70 650,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 3 -  51 500,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 4  - 10 900,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 5  - 15 600,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 6 - 12 700,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 7 - 32 300,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 8 - 168 500,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 9 - 3 300,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 10 - 4 430,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 11 - 58 800,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 12 - 2 600,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 13 - 16 000,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 14 - 9 500,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 15 - 4 700,00PLN
Zadanie nr 3 poz. 1-2 - 16 200,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 3-5 - 16 700,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 6-9 - 11 100,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 10-12 - 3 700,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 13-15 - 18 200,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 16-19 - 13 050,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 20-22 - 1 100,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 23 - 1 100,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 24-25 - 2 800,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 26-28  - 15 500,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 29-30 - 21 400,00 PLN
Zadanie nr 4 - 19 300,00 PLN
Zadanie nr 5 - 73 300,00 PLN
Zadanie nr 6 - 18 900,00 PLN
Zadanie nr 7 - 56 900,00 PLN
Zadanie nr 8 - 56 800,00 PLN
Zadanie nr 9 - 10 800,00 PLN
Zadanie nr 10 - 80 050,00 PLN
Zadanie nr 11 - 1 500,00 PLN
Zadanie nr 12 - 219 300,00 PLN
Zadanie nr 13 - 644 000,00 PLN
Zadanie nr 14 - 199 900,00 PLN
Zadanie nr 15 - 492 500,00 PLN
Zadanie nr 16  - 144 400,00 PLN
Zadanie nr 17 - 5 300,00 PLN
 
Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy 12 miesięcy 
Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury VAT
Kryterium:
Najniższa cena –znaczenie - 100%
 
Oferta Nr 1 złożona przez:  Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa  z oferowaną ceną brutto na zadania: 
Zadanie nr 16 - cena brutto: 144 388,55 PLN
 
Oferta Nr 2 złożona przez:  AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje Sweden  z oferowaną ceną brutto na zadania: 
Zadanie nr 12 - cena brutto: 219 287,25 PLN
 
Oferta Nr 3 złożona przez: Roche Polska Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa 
z oferowana ceną brutto na zadania: 
Zadanie nr 14 cena brutto: 199 900,01 PLN
 
Oferta Nr 4 złożona przez: LEK SA,  ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
z oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 3 poz. 29-30 cena brutto: 20 466,00 PLN
Zadanie nr 10 cena brutto: 85 752,00 PLN
 
Oferta Nr 5 złożona przez: Centrala Farmaceutyczna Cefarm SA, ul. Jana Kazimierza 16, 01-248 Warszawa z oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 150 cena brutto: 430 928,42 PLN
 
Oferta Nr 6 złożona przez: Salus International Sp. z o. o., ul. Pułaskiego 9,  40-273 Katowice oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 2 poz. 1 cena brutto: 5 844,96 PLN
Zadanie nr 2 poz. 2 cena brutto: 107 082,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 3 cena brutto: 34 149,60 PLN
Zadanie nr 2 poz. 4 cena brutto: 12 642,48 PLN
Zadanie nr 2 poz. 13 cena brutto: 15 879,46 PLN
Zadanie nr 2 poz. 14 cena brutto: 9 455,40 PLN
Zadanie nr 3 poz. 1-2 cena brutto: 16 155,18 PLN
Zadanie nr 3 poz. 3-5 cena brutto: 16 817,22 PLN
Zadanie nr 3 poz. 6-9 cena brutto: 12 462,66 PLN
Zadanie nr 3 poz. 10-12 cena brutto: 3 719,52 PLN
Zadanie nr 3 poz. 13-15 cena brutto: 20 582,10 PLN
Zadanie nr 3 poz. 16-19 cena brutto: 10 914,75 PLN
Zadanie nr 3 poz. 20-22 cena brutto: 1 405,84 PLN
Zadanie nr 3 poz. 23 cena brutto: 1 121,26 PLN 
Zadanie nr 3 poz. 24-25 cena brutto: 3 661,53 PLN
Zadanie nr 4 cena brutto: 29 711,55 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 81 038,94 PLN
Zadanie nr 9 cena brutto: 10 040,17 PLN
Zadanie nr 11 cena brutto: 1 642,46 PLN
 
Oferta Nr 7 złożona przez: Farmacol Logistyka Sp. z o. o., ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice z oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 1 cena brutto: 343 201,26 PLN
Zadanie nr 3 poz. 29-30 cena brutto: 19 780,20 PLN
Zadanie nr 6 cena brutto: 28 133,51 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 71 853,99 PLN
Zadanie nr 9 cena brutto: 9 912,24 PLN
Zadanie nr 11 cena brutto: 1 643,11 PLN
 
 
Oferta Nr 8 złożona przez: NEUCA S.A., ul. Forteczna 35-37, 87-100 Toruń z oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 1 cena brutto: 331 548,35 PLN
 
Oferta Nr 9 złożona przez: Konsorcjum Firm: URTICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. Krzemieniecka 120,54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna SA, Ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź  z oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 1 cena brutto: 346 380,38 PLN
Zadanie nr 2 poz. 1 cena brutto: 5 864,40 PLN
Zadanie nr 2 poz. 2 cena brutto: 94 770,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 3 cena brutto: 32 130,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 4 cena brutto: 12 613,32 PLN
Zadanie nr 2 poz. 5 cena brutto: 19 284,48 PLN
Zadanie nr 2 poz. 6 cena brutto: 11 903,73 PLN
Zadanie nr 2 poz. 7 cena brutto: 25 991,28 PLN
Zadanie nr 2 poz. 8 cena brutto: 171 936,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 10 cena brutto: 47 783,74 PLN
Zadanie nr 2 poz. 14 cena brutto: 9 601,20 PLN
Zadanie nr 2 poz. 15 cena brutto: 5 248,80 PLN
Zadanie nr 3 poz. 1-2 cena brutto: 10 272,96 PLN
Zadanie nr 3 poz. 3-5 cena brutto: 14 834,34 PLN
Zadanie nr 3 poz. 6-9 cena brutto: 11 002,07 PLN
Zadanie nr 3 poz. 10-12 cena brutto: 3 008,66 PLN
Zadanie nr 3 poz. 13-15 cena brutto: 18 104,58 PLN
Zadanie nr 3 poz. 16-19 cena brutto: 3588,46 PLN
Zadanie nr 3 poz. 20-22 cena brutto: 1 086,21 PLN 
Zadanie nr 3 poz. 24-25 cena brutto: 2 726,76 PLN
Zadanie nr 3 poz. 26-28 cena brutto: 14 399,42 PLN
Zadanie nr 3 poz. 29-30 cena brutto: 212 284,80 PLN
Zadanie nr 4 cena brutto: 29 768,15 PLN
Zadanie nr 7 cena brutto: 56 889,97 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 61 508,48 PLN
Zadanie nr 9 cena brutto: 10 499,92 PLN
Zadanie nr 11 cena brutto: 1 627,99 PLN
Zadanie nr 13 cena brutto: 643 997,09 PLN
 
Oferta Nr 10 złożona przez ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław z oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 2 poz. 1 cena brutto: 5 715,36 PLN
Zadanie nr 2 poz. 2 cena brutto: 109 026,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 3 cena brutto: 35 067,60 PLN
Zadanie nr 2 poz. 4 cena brutto: 17 353,44 PLN
Zadanie nr 2 poz. 6 cena brutto: 12 792,60 PLN
Zadanie nr 2 poz. 7 cena brutto: 25 272,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 11 cena brutto: 58 799,84 PLN
Zadanie nr 2 poz. 14 cena brutto: 9 622,80 PLN
Zadanie nr 2 poz. 15cena brutto: 14 012,35 PLN
Zadanie nr 3 poz. 6-9 cena brutto: 13 606,81 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 68 642,81 PLN
Zadanie nr 9 cena brutto: 10 111,45 PLN
Zadanie nr 10 cena brutto: 148 260,24 PLN
Zadanie nr 11 cena brutto: 1 732,75 PLN 
 
Oferta Nr 11 złożona przez: Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa z oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 2 poz. 7 cena brutto: 22 906,80 PLN
 
Oferta Nr 12 złożona przez:  Bialmed Sp. z o., ul. Kazimierzowska 46/48, 02-546 Warszawa z oferowana ceną brutto na zadania:
Zadanie nr 2 poz. 1 cena brutto: 5 825,52 PLN
Zadanie nr 2 poz. 2 cena brutto: 105 786,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 6 cena brutto: 13 041,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 7 cena brutto: 29 808,00 PLN
Zadanie nr 2 poz. 9 cena brutto: 5 670,00 PLN
Zadanie nr 5 cena brutto: 68 309,68 PLN
Zadanie nr 6 cena brutto: 28 401,19 PLN
 
 
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.