Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na zadanie: Dostawa leków znak sprawy: ZP/ 01/2019
 
Komisja przetargowa na zadanie: „Dostawa leków” znak sprawy ZP/01/2019 przy Wojewódzkim Specjalistycznym ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/ Kalisza zgodnie z art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) informuje, że w dniu 5 września  2019 r. o godz. 09.30 w siedzibie Zamawiającego odbyło się otwarcie ofert na ww postępowanie.
Do upływu terminu składania złożono: 9 ofert.
Kwota przeznaczona na realizację zamówienia: 2 906 747,00 PLN
Nazwa zadania - Kwota przeznaczona na realizację
Zadanie nr 1 - 336 970,29
Zadanie nr 2 poz. 1 - 8 968,32
Zadanie nr 2 poz. 2  - 46 008,00
Zadanie nr 2 poz. 3  - 18 381,60
Zadanie nr 2 poz. 4 - 12 268,80
Zadanie nr 2 poz. 5 - 4 721,76
Zadanie nr 2 poz. 6 - 13 899,60
Zadanie nr 2 poz. 7 - 50 112,00
Zadanie nr 2 poz. 8 - 172 800,00
Zadanie nr 2 poz. 9 - 4 224,64
Zadanie nr 2 poz. 10 - 274 375,08
Zadanie nr 2 poz. 11  -1 704,78
Zadanie nr 2 poz. 12 - 3 078,00
Zadanie nr 2 poz. 13 - 1 944,00
Zadanie nr 2 poz. 14 - 2 587,46
Zadanie nr 2 poz. 15 - 13 620,85
Zadanie nr 2 poz. 16 - 7 212,24
Zadanie nr 2 poz. 17 - 2 851,20
Zadanie nr 3 poz. 1-4 - 21 432,71
Zadanie nr 3 poz. 5-7 - 26 793,18
Zadanie nr 3 poz. 8-11 - 22 657,32
Zadanie nr 3 poz. 12-14 - 3 943,62
Zadanie nr 3 poz. 15-17 - 31 539,46
Zadanie nr 3 poz. 18-21 - 7 280,28
Zadanie nr 3 poz. 22-24 - 1 417,66
Zadanie nr 3 poz. 25 - 1 650,46
Zadanie nr 3 poz. 26-27 - 3 843,50
Zadanie nr 3 poz. 28-30 - 13 335,62
Zadanie nr 3 poz. 31-32 - 22 725,36
Zadanie nr 3 poz. 33-34 - 938,84
Zadanie nr 4 - 20 704,36
Zadanie nr 5 - 72 884,88
Zadanie nr 6 - 24 818,35
Zadanie nr 7 - 89 196,82
Zadanie nr 8 - 67 438,44
Zadanie nr 9 - 8 741,52
Zadanie nr 10 - 74 255,62
Zadanie nr 11 - 1 170,94
Zadanie nr 12 - 10 485,61
Zadanie nr 13 - 956 335,25
Zadanie nr 14 - 447 428,23
Termin realizacji zamówienia 12 miesięcy od dnia podpisania umowy 
Termin dostawy - 1 dzień roboczy, dostawy interwencyjne 8 godzin
Termin płatności – 60 dni od daty otrzymania faktury VAT
Kryterium najniższa cena –znaczenie - 100%
 
Oferta Nr 1 złożona przez ASPEN Pharma Ireland Limited, One George’s Quay Plaza Dublin 2, Irlandia 
Zadanie nr 6 - cena brutto: 24 818,35 PLN
 
Oferta Nr 2 złożona przez: GSK Services Sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 189, 60-322 Poznań
Zadanie nr 12  cena brutto: 9 729,50 PLN
 
Oferta Nr 3 złożona przez: Roche Polska  Sp. z o.o., ul. Domaniewska 39B, 02-672 Warszawa
Zadanie nr 14 cena brutto: 199 900,01 PLN
 
 
Oferta Nr 4 złożona przez: LEK S.A., ul. Podlipie 16, 95-010 Stryków
Zadanie nr 2  poz. 4 cena brutto: 13 374,72 PLN
Zadanie nr 2  poz. 9 cena brutto: 4 212,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 12 cena brutto: 3 078,00 PLN
Zadanie nr 3 poz. 31-32 cena brutto: 21 643,20 PLN
Zadanie nr 10 cena brutto: 77 544,00 PLN
 
Oferta Nr 5 złożona przez: ASCLEPIOS S.A., ul. Hubska 44, 50-502 Wrocław 
Zadanie nr 2  poz. 1 cena brutto: 8 994,24 PLN
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 102 384,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 7 cena brutto: 42 984,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 10 cena brutto: 274 399,27 PLN
Zadanie nr 2  poz. 13 cena brutto: 2 093,04 PLN
Zadanie nr 2  poz. 14 cena brutto: 10 345,97 PLN
Zadanie nr 2  poz. 16 cena brutto: 6 671,70 PLN
Zadanie nr 2  poz. 17 cena brutto: 4 665,60 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 65 060,47 PLN
Zadanie nr 9 cena brutto: 9 319,32 PLN
 
Oferta Nr 6 złożona przez Konsorcjum firm: URTICA Sp. z o.o., ul. Krzemieniecka 120, 54-613 Wrocław i Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź
Zadanie nr 1 cena brutto: 331 518,41 PLN
Zadanie nr 2  poz. 1 cena brutto: 8 994,24 PLN
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 96 984,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 3 cena brutto: 20 374,20 PLN
Zadanie nr 2  poz. 4 cena brutto: 20 798,21 PLN
Zadanie nr 2  poz. 5 cena brutto: 2 079,65 PLN
Zadanie nr 2  poz. 6 cena brutto: 14 486,04 PLN
Zadanie nr 2  poz. 7 cena brutto: 43 143,84 PLN
Zadanie nr 2  poz. 9 cena brutto: 4 231,66 PLN
Zadanie nr 2  poz. 11 cena brutto: 2 158,38 PLN
Zadanie nr 2  poz. 13 cena brutto: 2 066,58 PLN
Zadanie nr 2  poz. 14 cena brutto: 2 256,01 PLN
Zadanie nr 2  poz. 16 cena brutto: 6 735,96 PLN
Zadanie nr 2  poz. 17 cena brutto: 4 607,28 PLN
Zadanie nr 3  poz. 5-7 cena brutto: 25 895,16 PLN
Zadanie nr 3  poz. 8-11cena brutto: 18 622,87 PLN
Zadanie nr 3  poz. 12-14 cena brutto: 5 022,64 PLN
Zadanie nr 3  poz. 15-17 cena brutto: 32 806,51 PLN
Zadanie nr 3  poz. 18-21 cena brutto: 8 190,01 PLN
Zadanie nr 3  poz. 22-25 cena brutto: 1 100,42 PLN
Zadanie nr 3  poz. 26-27 cena brutto: 3 953,93 PLN
Zadanie nr 3  poz. 31-32 cena brutto: 23 463,00 PLN
Zadanie nr 4 cena brutto: 22 216,73 PLN
Zadanie nr 7 cena brutto: 91 789,10 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 59 869,41 PLN
Zadanie nr 10 cena brutto: 86 835,35 PLN
Zadanie nr 11 cena brutto: 2 690,50 PLN
Zadanie nr 13 cena brutto: 885 495,99 PLN
 
Oferta Nr 7 złożona przez: BIALMED Sp.z o.o., ul. Kazimierzowska 46/48 lok. 35, 02-546 Warszawa
Zadanie nr 2  poz. 1 cena brutto: 8 864,64 PLN
Zadanie nr 2  poz. 6 cena brutto: 12 700,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 7 cena brutto: 43 372,80 PLN
Zadanie nr 2  poz. 11 cena brutto: 1 787,94 PLN
Zadanie nr 2  poz. 13 cena brutto: 1 871,10 PLN
Zadanie nr 3  poz. 28-30 cena brutto: 18 654,30 PLN
Zadanie nr 5 cena brutto: 73 759,14 PLN
 
Oferta Nr 8 złożona przez: SALUS INTERNATIONAL Sp. z o.o., ul. Pułaskiego 9, 40-273 Katowice
Zadanie nr 2  poz. 1 cena brutto: 9 072,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 2 cena brutto: 94 176,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 3 cena brutto: 18 144,00 PLN
Zadanie nr 2  poz. 4 cena brutto: 25 902,72 PLN
Zadanie nr 2  poz. 6 cena brutto: 14 126,40 PLN
Zadanie nr 2  poz. 14 cena brutto: 3 150,25 PLN
Zadanie nr 2  poz. 15 cena brutto: 13 973,15 PLN
Zadanie nr 2  poz. 16 cena brutto: 6 735,96 PLN
Zadanie nr 2  poz. 17 cena brutto: 4 847,04 PLN
Zadanie nr 3  poz. 1-4 cena brutto: 27 191,05 PLN
Zadanie nr 3  poz. 5-7 cena brutto: 39 086,82 PLN
Zadanie nr 3  poz. 8-11 cena brutto: 19 494,32 PLN
Zadanie nr 3  poz. 12-14 cena brutto: 16 443,00 PLN
Zadanie nr 3  poz. 15-17 cena brutto: 87 885,00 PLN
Zadanie nr 3  poz. 18-21 cena brutto: 21 375,90 PLN
Zadanie nr 3  poz. 22-24 cena brutto: 1 564,92 PLN
Zadanie nr 3  poz. 25 cena brutto: 1 681,88 PLN
Zadanie nr 3  poz. 28-30 cena brutto: 137 440,80 PLN
Zadanie nr 4 cena brutto: 20 715,91 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 66 431,06 PLN
Zadanie nr 9 cena brutto: 9 403,56 PLN
Zadanie nr 11 cena brutto: 2 509,06 PLN
Zadanie nr 12 cena brutto: 10 647,83 PLN
 
Oferta Nr 9 złożona przez: FARMACOL-LOGISTYKA Sp.  z o.o.  ul. Szopienicka 77, 40-431 Katowice 
Zadanie nr 1 cena brutto: 352 952,86 PLN
Zadanie nr 4 cena brutto: 20 700,20 PLN
Zadanie nr 7 cena brutto: 91 789,10 PLN
Zadanie nr 8 cena brutto: 60 708,75 PLN
Zadanie nr 9 cena brutto: 9 272,88 PLN
Zadanie nr 11 cena brutto: 2 538,86 PLN
RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.