NOWY SPRZĘT DLA SZPITALA DZIĘKI UNIJNYM DOTACJOM

W dniu 27 grudnia 2018 r. została zawarta umowa z Zarządem Województwa Wielkopolskiego

o dofinansowanie projektu pt. „Zakup sprzętu medycznego dla Wojewódzkiego Specjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k/Kalisza „ realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 „infrastruktura dla kapitału ludzkiego”, Działanie 9.1 „Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną”, poddziałanie 9.1.1 „Infrastruktura ochrony zdrowia” Wielkopolskiego Regionalnego programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Wartość projektu: 2 633 517,00PLN
Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 2 238 489,45PLN

Projekt przewiduje kompleksowe wyposażenie Działu Diagnostyczno- Leczniczego w nowoczesny sprzęt medyczny spełniający aktualne standardy   w zakresie bezpieczeństwa i norm określonych przez UEtj: trzy sztuki bronchoskopów HDTV 1080, procesor obrazu HDTV 108p, źródło światła, wózek endoskopowy, monitor medyczny HDTV, tester szczelności, ssak endoskopowy, myjnia endoskopowa, myjnia ultradźwiękowa wraz z systemem do archiwizacji badań.


Przedmiotem projektu jest także zakup nowoczesnego aparatu kostno-płucnego wraz ze stołem oraz aparatu cyfrowego przyłóżkowego przewoźnego, radiologiczną lekarską stacją diagnostyczna, cztery stacje przeglądowe obrazów RTG, duplikator, serwer i integracja z istniejącym systemem informatycznym. Sprzęt będzie stanowić wyposażenie Zakładu Rentgenodiagnostyki a realizacja projektu  przyczyni się do poprawy efektywności działania Szpitala.

W ramach  projektu zostały zakupione 4 łóżka z napędem elektrycznym oraz 105 łóżek szpitalnych.

Celem ogólnym projektu jest zwiększenie dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych w celu zmniejszania nierówności w zakresie stanu zdrowia orazpromowania włączenia społecznego w woj. wielkopolskim. CELEM BEZPOŚREDNIM jest dostosowanie systemu świadczeń zdrowotnych WojewódzkiegoSpecjalistycznego ZZOZ Chorób Płuc i Gruźlicy do obecnych i prognozowanych trendów demograficznych i epidemiologicznych w Województwie Wielkopolskim

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.