Klauzula Informacyjna RODO Szpital Wolica

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administratorem danych osobowych (Administrator) jest:

 

Wojewódzki Specjalistyczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy

 

 1. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować poprzez adres korespondencyjny Administratora lub adres poczty elektronicznej

 

iodo@szpital.wolica.pl

 

 1. Cel przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679 (RODO) w szczególności:

 1. przesłanek wynikających z art. 6, ust. 1, lit. b), lit. c), lit. d), lit.e) i lit. f) RODO:

- przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

-przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

-przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.

 1. Podanie danych osobowych, w zależności od sytuacji jest konieczne lub dobrowolne, jednakże w celu zawarcia i realizacji umowy niezbędne.
 2. Rodzaje przetwarzanych danych osobowych: przetwarzane są dane zwykłe oraz dane szczególne – medyczne, w związku z prowadzoną działalnością, niezbędne do celów realizacji umowy. Administrator zastrzega sobie prawo przetwarzania danych sensytywnych zgodnie z art. 9 oraz art. 10 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r nr 2016/679 („dane szczególne”(medyczne) oraz „dane o skazaniach”).

 

 1. Twoje dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy, świadczenia  usług  lub  do  momentu  wygaśnięcia  obowiązku  przechowywania  danych wynikającego  z  przepisów  prawa,  w  szczególności  obowiązku  przechowywania  dokumentów księgowych oraz kadrowych dotyczących umowy o pracę lub innych form zatrudnienia.

 

 1. Prawa osoby której dane są przetwarzane

Każdy czyje dane są przetwarzane ma prawo do:

 1. dostępu do swoich danych osobowych;
 2. sprostowania danych osobowych, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
 3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 4. wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jeżeli ich przetwarzanie nie wynika z obowiązku Administratora;  
 5. cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania danych lub przetwarzania określonych danych, jeżeli ich przetwarzanie oparte jest o zgodę osoby, której dane dotyczą wynikającą z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 6. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, narusza Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. nr 2016/679

 

- o ile nie zachodzą przesłanki dalszego przetwarzania danych przez Administratora, w szczególności w związku z trwaniem celu przetwarzania.

 

 1. Odbiorcą danych mogą być:
 1. Podmioty świadczące usługi medyczne, Narodowy Fundusz Zdrowia, doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomocy prawnej, podatkowe, rachunkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, właściwe urzędy skarbowe;
 2. Dane osobowe mogą być profilowane, jednakże ich przetwarzanie i podejmowane w związku z tym decyzje ich dotyczące nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

Plik do pobrania:

 

RODO klauzula informacyjna
W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.